GIỚI THIỆU

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tốt trên các tiêu chí: kiến thức học tập phù hợp với thực tiễn; đáp ứng nhu cầu lớn của doanh nghiệp, xã hội; và cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn mực dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận.

dạy nghề điện lạnh thanh xuân

( Các học viên lớp điện lạnh )

 

Phù hợp với năng lực học tập của sinh viên

Tất cả sinh viên đều có quyền học tập và có quyền được cung cấp một học vấn, kỹ năng phù hợp với năng lực. Dạy Nghề Thanh Xuân cung cấp một chương trình học tập thiên về thực hành với mục tiêu chỉ cần học viên chăm chỉ, có ý thức học hỏi, cầu tiến thì sẽ đáp ứng được nhu cầu việc làm của doanh nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu lớn của doanh nghiệp

Các chuyên ngành đào tạo của Dạy Nghề Thanh Xuân đều nhắm tới nhu cầu xã hội lớn. Trong thời gian qua công tác đào tạo nghề đã bước đầu có sự gắn kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong dạy nghề. Người học nghề được học những nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các kiến thức và kỹ năng nghề mà người học tiếp thu được đáp ứng được lợi ích của cả người học và người sử dụng lao động. Người học nghề ngoài việc học lý thuyết nghề, được thực tập ngay trên các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại doanh nghiệp, do đó có thể vận dụng được những kiến thức đã học, đồng thời nâng cao được kỹ năng nghề nghiệp.
 

dạy nghề ô tô thanh xuân

Định hướng phát triển :

Mục tiêu của Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân: Phấn đấu để thực sự là Trung tâm đào tạo chất lượng cao đạt thương hiệu Quốc gia và khu vực.

  • Tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn
  • Hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc gia, tiếp cận chuẩn khu vực và Quốc tế; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của học sinh, sinh viên. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phương pháp thực tiễn trong giảng dạy, học tập
  • Tiếp tục mở rộng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phương tiện giảng dạy, học tập đạt chuẩn
  • Phát triển hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo với các Trường, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

 Bình luận bằng Facebook

Đăng ký học nghề tại đây