Trung tâm đào tạo nghề THANH XUÂN hướng dẫn: –         Cài đặt được các phần mềm hệ thống trên các dòng máy điện thoại di động, sửa chữa lỗi phần mềm, nâng cấp phần mềm, mở lock, mở mạng, nạp tiếng việt, cập nhật hệ thống qua mạng cho các dòng máy Nokia –