Dạy nghề thanh xuân quảng cáo   đáng tin cậy, thực chất chỉ là trung tâm, công ty nhưng lại tự nhận là trường. Các chứng chỉ, bằng cấp do mình tự cấp nhưng lại hô hào là của Tổng cục dạy nghề. Điều này đang gây hoang mang cho dư luận và