trung tâm dạy nghề may gia dụng Hà nội

 Trung tâm đào tạo nghề THANH XUÂN

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần lưng thun, các loại áo kiểu nữ căn bản.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần tây và áo sơ mi nữ.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo kiểu nữ.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần tây và áo sơ mi nam, đồ pyjama.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo vest nữ.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại váy đầm.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo vest nam.

–                  – Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo dài, xườn xám.

* Đối tượng đào tạo trung tâm dạy nghề:

– Trình độ văn hóa : phổ thông cơ sở

– Tuổi từ 15 trở lên

– Sức khỏe tốt

* Nội dung đào tạo:

TT Nội dung Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra 
I Học phần I: Cắt may căn bản-Áo kiểu 60 19 38 3
1. Bài 1: Đo, vẽ cắt may quần lưng thun 3 1 2
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may quần lưng thun có túi 3 1 2
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt áo căn bản 3 1 2
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo cổ vuông tay thường 3 1 2
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo cổ tròn, sát nách 3 1 2
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo cổ lục giác tay cánh tiên 3 1 2
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, tay mini 3 1 2
8. Bài 8: Đo, vẽ cắt may áo cổ thuyền, tay liền 3 1 2
9. Bài 9: Đo, vẽ cắt may áo bâu lá sen, tay phồng 3 1 2
10. Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo bâu xây, tay phồng xếp ly 3 1 2
11. Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo bâu danton có pen, tay thường 3 1 2
12. Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo decoupe thẳng bâu lảnh tụ, tay thường 3 1 2
13. Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo decoupe thẳng, bâu nữ hoàng, tay mini 3 1 2
14. Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo decoupe cong, bâu danton cài chồm 3 1 2
15. Bài 15: Đo, vẽ cắt may áo bâu sam liền, sát nách 3 1 2
16. Bài 16: Đo, vẽ cắt may áo dây decoupe thẳng 3 1 2
17. Bài 17: Đo, vẽ cắt may áo thân có pen cổ lục giác 2 lá 3 1 2
18. Bài 18: Đo, vẽ cắt may áo bâu sen nhật 3 1 2
19. Bài 19: Đo, vẽ cắt may áo cổ lọ, tay thường có pen eo 3 1 2
20. Kiểm tra 3 3
II Học phần II: Cắt may áo sơ mi-Quần tây nữ 58 11 44 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo có pen, bâu sơ mi, tay manchette 5 1 4
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo thân rộng, bâu sơ mi, tay manchette 5 1 4
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi, tayraglan 5 1 4
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may quần tây ống túm, lưng liền 5 1 4
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may quần tây ống suông, xếp ly, lưng liền 5 1 4
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may quần tây ống patte, lưng liền 5 1 4
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may quần tây ống suông , lưng rời, túi hộp 5 1 4
8. Bài 8: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly, lưng rời, túi xéo 5 1 4
9. Bài 9: Đo, vẽ cắt may quần  tây ống patte, lưng rời, túi hàm ếch 5 1 4
10. Bài 10: Đo, vẽ cắt may quần tây giả Jean 5 1 4
11. Bài 11: Đo, vẽ cắt may quần yếm xếp ly 5 1 4
12. Kiểm tra 3 3
III Học phần III: Thiết kế thời trang theo Cataloge 59 14 42 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo nữ hoàng biến kiểu 4 1 3
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo raglan biến kiểu 4 1 3
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo bâu cánh én liền – tay lỡ chữ v 4 1 3
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo tim chồm ráp ngực – sát nách 4 1 3
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo sát nách vai dún, decoupe eo 4 1 3
6. Bài 6:Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, decoupe dưới chân ngực – tay loe 4 1 3
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo cổ sơ mi không chân , xẽ trụ 4 1 3
8. Bài 8: Đo, vẽ cắt may áo cổ tròn rút dây hông 4 1 3
9. Bài 9: Đo, vẽ cắt may áo cổ yếm hở lưng sau 4 1 3
10. Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim chồm, cột dây hông , bèo xoắn ốc 4 1 3
11. Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo bâu cà vạt biến kiểu 4 1 3
12. Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo cổ nữ hoàng cài chồm ,tay mini 4 1 3
13. Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, dún trước ngực – tay lỡ 4 1 3
14. Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo bâu sơ mi không chân tay liền dún 4 1 3
15. Kiểm tra 3 3
IV Học phần IV: Cắt may Âu phục nam Học Nghề 58 11 44 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may quần thể thao 5 1 4
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may đồ bộ Pyjama 5 1 4
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo sport 5 1 4
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo 4 túi 5 1 4
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay ngắn 5 1 4
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay dài, 1 đô sau 5 1 4
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay dài 2 đô sau, may ép 5 1 4
8. Bài 8: Đo, vẽ cắt may quần short 5 1 4
9. Bài 9: Đo, vẽ cắt may quần tây không ly, túi hàm ếch 5 1 4
10. Bài 10: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly, túi xéo, túi mổ sau 5 1 4
11. Bài 11: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly túi thẳng 5 1 4
12. Kiểm tra 3 3
V Học phần V: Cắt may váy đầm 60 19 38 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may váy ôm 3 1 2
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may váy xòe chử A 3 1 2
3. Bài 3: Bài 3: Đo, vẽ cắt may váy  đáp 3 1 2
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may váy xéo 3 1 2
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may váy xếp ly 3 1 2
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may váy tròn xòe 8 mảnh 3 1 2
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may váy xòe đuôi cá 3 1 2
8. Bài 8: Đo, vẽ cắt may váy yếm 3 1 2
9. Bài 9: Đo, vẽ cắt may váy short 3 1 2
10. Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong cổ tim,sát nách, thùng ôm 3 1 2
11. Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong, cổ chìa khóa, sát nách 3 1 2
12. Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong, bâu lọ, nách khoét vai, thùng A 3 1 2
13. Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo đầm cổ yếm, thùng A 3 1 2
14. Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo đầm có pen, cổ đổ 2 dây 3 1 2
15. Bài 15: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe, bâu cánh én, xẽ trước, tay mini, thùng ôm 3 1 2
16. Bài 16: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong , cổ thuyền cạn, sát nnách, thùng đuôi cá 3 1 2
17. Bài 17: Đo, vẽ cắt may áo đầm có ppen , cổ vuông tim, tay dài, thùng đuôi cá, múi nggực 3 1 2
18. Bài 18: Đo, vẽ cắt may áo đầm có pen, cổ tim , decoupe chân ngực 3 1 2
19. Bài 19: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe thẳng , tay raglan, thùng 8 mảnh 3 1 2
20. Kiểm tra 3 3
VI Học phần VI: Cắt may áo vest nữ 59 14 42 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo vest cổ tim túi đắp lộn vạt ngang 8 2 6
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu cánh vuông , túi mổ nẹp, túi cơi 8 2 6
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo vest cổ chìa khóa , cài 1 nút, decoupe thẳng 2 túi mổ 8 2 6
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo vest lững, bâu sam , túi mổ nẹp vạt tròn 8 2 6
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt tròn túi mổ viền có nắp 8 2 6
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, hở vạt, túi mổ 8 2 6
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt xẽ nhọn , túi mổ 8 2 6
8. Kiểm tra 3 3
VII Học phần VII: Cắt may áo vest nam 63 14 46 3
1. Bài 1: ATLĐ – Đo , vẽ cắt may áo vest bâu danton, túi mổ 8 2 6
2. Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt tròn, túi mổ viền có nắp 8 2 6
3. Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu sam, vạt xẽ nhọn, túi mổ 8 2 6
4. Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton 8 2 6
5. Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim, túi mổ 1 nẹp , 1 lớp 8 2 6
6. Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim, túi mổ 2 nẹp, 2 lớp 10 2 8
7. Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim 2 lớp – túi cơi 10 2 8
8. Kiểm tra 3 3
VIII Học phần VIII: Cắt may Viêt Hoa phục 143 40 100 3
1. ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay liền, cổ tròn 7 2 5
2. Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay liền cổ tim 7 2 5
3. Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay raglan, cổ tim viền 7 2 5
4. Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay raglan, cổ bà lai 7 2 5
5. Đo, vẽ cắt may quần ống xéo 7 2 5
6. Đo, vẽ cắt may áo dài tay liền, bâu đứng 7 2 5
7. Đo, vẽ cắt may áo dài tay phồng, không pen eo, bâu đứng 7 2 5
8. Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, không pen eo, bâu đứng 7 2 5
9. Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, có pen eo, bâu đứng 7 2 5
10. Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, cổ thuyền 7 2 5
11. Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, decoupe cong, bâu đứng 7 2 5
12. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng thấp, 1 hò sát nách 7 2 5
13. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, 1 hò sát nách 7 2 5
14. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám – tay liền 7 2 5
15. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, tay ngắn 7 2 5
16. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, 2 hò, tay mini 7 2 5
17. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng, 2 hò nhọn, tay mini 7 2 5
18. Đo, vẽ cắt may áo xườn xám 2 hò tay liền 7 2 5
19. Đo, vẽ cắt may áo xẩm tà thẳng 7 2 5
20. Đo, vẽ cắt may áo xẩm tà cong 7 2 5
21. Kiểm tra 3 3

 * Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp  dạy nghề :

Sau khi học xong từng học phần, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học

rem cua bach duong là dòng rèm cửa giá rẻ đẹp nhất tại Hà Nội đèn sưởi kangaroo là một thương hiệu đèn sưởi nhà tắm kangaroo giá rẻ và tốt Vậy dịch vụ chụp ảnh sản phẩm đồ chơi trẻ em  studio chụp ảnh sản phẩm Đội ngũ  chụp hình, chụp ảnh của StudioS  sinh viên nên chụp ảnh kỉ yếu  là Dịch vụ chụp ảnh giá rẻ cho sinh viên Studio chụp ảnh giá rẻ tại Hà Nội 
Hotline