Thiết bị dạy nghề cơ khí của Thanh Xuân

Danh mục thiết bị tối thiểu Thiết bị dạy nghề cơ khí của Dạy nghề thanh xuân, trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường  đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

– Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

– Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

– Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27 – Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

– Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

– Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

– Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 28 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho bảng 27

rem cua bach duong là dòng rèm cửa giá rẻ đẹp nhất tại Hà Nội đèn sưởi kangaroo là một thương hiệu đèn sưởi nhà tắm kangaroo giá rẻ và tốt Vậy dịch vụ chụp ảnh sản phẩm đồ chơi trẻ em  studio chụp ảnh sản phẩm Đội ngũ  chụp hình, chụp ảnh của StudioS  sinh viên nên chụp ảnh kỉ yếu  là Dịch vụ chụp ảnh giá rẻ cho sinh viên Studio chụp ảnh giá rẻ tại Hà Nội 
Hotline